scarlett_b

99 tekstów – auto­rem jest scar­lett_b.

Kiedy piep­rzysz włas­ne życie te­raźniej­szością, po­myśl jak później będzie Ci się w nim żyło. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 października 2012, 21:28

Rodzaj śle­poty, która jest decyzją.
Nie wy­borem losu. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 października 2012, 15:02

szczęście to nie osoba. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 września 2012, 21:10

Strach nas tyl­ko ogranicza.
Bój się Bo­ga, a nie życia. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 29 września 2012, 18:46

nie ma ludzi ideal­nych, ale są Ci z który­mi możemy tworzyć ideal­ne chwile. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 czerwca 2012, 21:59

są prze­paście w które nig­dy nie chcieliśmy wpaść.
jed­nak coś , lub ktoś nas w nie zepchnął.

ale tyl­ko głupo­ta poz­wa­lała nam nad ni­mi stać, tak blis­ko krawędzi... 

myśl • 27 maja 2012, 21:58

życiowy spokój to niez­wykle rzad­kie zja­wis­ko . 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 maja 2012, 09:10

Każde kłam­stwo w drodze na szczyt, to zwiększe­nie szans na upa­dek z większej wysokości. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 27 grudnia 2011, 15:03

Jeśli jes­teś człowiekiem, sam dla siebie jes­teś ba­rierą . 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 grudnia 2011, 11:44

Ucząc się mil­czeć do­ceniasz war­tość słów . 

myśl
zebrała 21 fiszek • 21 grudnia 2011, 21:04

scarlett_b

coś pomiędzy dzieckiem a dorosłym.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

scarlett_b

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność